Tuesday, March 22, 2016

 Karakteristike web poslovanja  

U radu pod nazivom Web poslovanje i Google Analytics bavila sam se temom poslovanja na internetu i alatkom /servisom za merenje uspešnosti sajta ili online posla-Google Analytics.
Kako je ovo veoma aktuelna tema, veoma sam se zainteresovala da proučim i istražim metode za poslovanje na ovaj način, koje evidentno postaje novi model poslovanja, sada delimično, ali u budućnosti sasvim dominantni princip vođenja psolova. 

Predstaviću vam ukratko glavne zaključke do kojih sam došla, proučavajući literaturu i slušajući predavanja vodećih stručnjaka iz pomenute oblasti.

Web poslovanje je novi vid poslovanja koje iziskuje upotrebu određene tehnologije, informatičku pismenost koja daleko prevazilazi osnovni nivo, aktivno učenje potrebnih veština i kometencija i intenzivno traganje za novim trendovima u oblasti profesije i delatnosti u kojoj se posluje. Neophodno je i aktivno implementiranje novih i dokazano produktivnih metoda i načina web poslovanja i web marketinga (internet marketinga, digital marketinga) kao neotuđivog dela web poslovanja. 

Web poslovanje pruža mogućnosti za olakšani vid poslovanja čineći ono što nikada ranije nije bilo moguće, ni u jednoj fazi istorije ljudskog bivstvovanja - mogućnost da celi svet koji ima pristup internetu vidi i koristi uslugu ili kupi proizvod osobe sa drugog kraja sveta. Potrebna je internet konekcija,  uređaj sa kog se pristupa, veštine u načinu reklamiranja proizvoda, veštine za povećanje poseta sajtu i profilima na društvenim mrežama sa ciljem obavljanja kupovine ili korišćenja usluge koje individua ili kompanija nudi, i iznad svega jedinstven i kvalitetan proizvod ili usluga kao nužno bitna karaketeristika koja obezbeđuje vrednovanje proizvoda ili usluge na duži vremenski period. Web poslovanje postaje nužni način poslovanja,  neodvojivi od klasičnog načina - onog koji se izvodi na tradicionalni način sa izvesnim promenama, uglavnom na polju marketinga i načina obraćanja potencijalnim ciljnim grupama, ali i onima sa kojima je saradnja bila ostvarena.Ukoliko preduzeće  ili individua posluje putem interneta i ima svoj sajt preko koga se vrši ponuda i kupovina, jasno je da želi da ima precizne podatke o uspešnosti svog posla. Nisu samo finansijski izveštaji dobri i precizni pokazatelji uspešnosti poslovanja, pogotovo ako je evidentan probelm i posao ne daje željene rezultate i unapred postavljene ciljeve. S tim u vezi predstavljam alatku za merenje posete sajtu i akcije na njemu, grubo rečeno, Google Analytics.
                                                                      

Google Analytics je alatka ili servis koji nam pokazuje broj posete sajtu i broj obavljenih konverzija (obavljenih akcija na sajtu kao što je kupovina proizvoda). Takođe, daje podatke o tome u kojim časovima je bilo najviše poseta, kada je najviše bilo konverzija, koliko je dobra reklama - plaćeni oglas koji se pojavljuje na pretraživaču kada se otkucaju ključne reči ili/i na sajtovima sa sličnom tematikom i ponudom.

Google Analytics govori da li nešto radimo dobro ili ne i gde grešimo. Pritom iz date analize možemo da utvrdimo gde postoji prostor za poboljšanje poslovanja.
Ovaj servis je besplatan i može ga koristiti svako ko ima Google nalog.

U suštini ovaj servis nudi osnovne podatke, ali veoma važne i ključne za procenu saobraćaja na sajtu. Važno je napomenuti da ovaj servis prikuplja podatke sa svih uređaja sa kojih se pristupa (na primer: računar, tablet, telefon).

Pored svih pobrojanih mana i vrlina ovog servisa, najvažnije je da iskusnom stručnjaku može da da veoma precizne podatke, koji, ukoliko on zna da ih protumači, govore gde je problem. Na čemu treba poraditi, i gde su šanse. 

Da biste stekli uvid zašto je važno web poslovanje sajt internetlivestats.com, nudi broj aktuelnih korisnika interneta na globalnom nivou, sa detaljnom analizom povećanja broja korisnika iz godine u godinu, broj korisnika po regionima i najaktuelnijim podacima o momentalnom broju korisnika.

Budite hrabri, upustite se u nove izazove koje pruža web poslovanje!
Srdačam pozdrav,                                                                                                                                     Ana!                                                                                                                 

Beograd, 23. mart, 2016.
                                                                                                            
NAPOMENA: Fotografije preuzete sa google.com